NSTB Bestuur

Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat op dit moment uit drie personen:

  • Vera Hietkamp– Voorzitter
  • Livia Kempkens – Secretaris
  • Olaf van der Meer – Penningmeester en website/facebook

Postadres:
Nederlandse Studenten Turn Bond,
Eendrachtskade 132-1
9726 DB Groningen