Informatie

Go to NSTB

NSTB

Wat doet de NSTB en wie zijn het?

Go to Wedstrijden

Wedstrijden

Alles over wedstrijden, reglementen, organisatie, en beginnershulp is hier te vinden.

Go to Juryleden

Juryleden

Hoe geef je je op als jurylid, of hoe word je er een?

Wat is de nstb?

Nederlandse Studenten Turn Bond

De NSTB is het overkoepelende orgaan van alle 11 studenten turnverenigingen uit Nederland. Deze verenigingen komen zo'n 6 keer peer jaar samen bij landelijke studententurnwedstrijden. Daarnaast zijn er ook een paar jaarlijkse landelijke activiteiten om de gezelligheid tussen de verenigingen te versterken! Het bestuur van de NSTB zorgt voor communicatie, structuur, en informatiestroom tussen de studenten turnverenigingen. Zo laten ze alle wedstrijden en activiteiten zo goed mogelijk verlopen, en bieden ze ondersteuning aan de aangesloten verenigingen.

Aangesloten verenigingen

Euroturn

Rotterdam

KUNST

Nijmegen

Linea Recta

Enschede

Pegasus

Delft

Saltare

Tilburg

Saturnus

Maastricht

Split

Wageningen

STAH

Amsterdam

STUGG

Groningen

Twist

Eindhoven

U-Turn

Utrecht

Neem een kijkje op onze Instagram!

het laatste nieuws

Contact

Vragen, opmerkingen of klachten?