Go to NSTB

NSTB

Wat is de NSTB en wat heb ik aan ze?

Go to Wedstrijdinformatie

Wedstrijdinformatie

Alle informatie over wedstrijden is hier te vinden.

Go to Juryleden

Juryleden

Informatie voor juryleden.

Voor alle HBO en WO turners in Nederland.

NSTB

Nederlandse Studenten Turn Bond
Turnen voor alle HBO en WO studenten

De NSTB is het overlegorgaan van de studententurnverenigingen in Nederland. Hoewel al vele jaren overleg onder de naam van de NSTB wordt uitgevoerd, is de NSTB pas in 2008 officieel opgericht als vereniging. Alle documenten die direct te downloaden zijn, staan op een aparte pagina: documenten. Op deze pagina vind je bijvoorbeeld de statuten, het huishoudelijk reglement en diverse handleidingen.

Verenigingen

Aangesloten bij de NSTB

U-Turn

Utrecht

Linea Recta

Enschede

Saturnus

Maastricht

STUGG

Groningen

Euroturn

Rotterdam

Twist

Eindhoven

Split

Wageningen

Saltare

Tilburg

KUNST

Nijmegen

Pegasus

Delft

STAH

Amsterdam

Op de hoogte blijven van het laatse nieuws?

Nieuws

Contact

Vragen, opmerkingen of klachten?