12 oktober 2020

Tinderen voor kinderen

Wegens de huidige situatie rond het corona virus is ervoor gekozen om NSTC 1 dit jaar online te doen. Bij de online wedstrijd zullen alle deelnemers één week de tijd krijgen om de oefeningen op te nemen en deze te delen met de wedstrijdcommissie. Op deze pagina staat beschreven hoe je oefening uitgevoerd, opgenomen en gedeeld moeten worden. Om je in te schrijven voor deze wedstrijd kun je de volgende
QR-code gebruiken.

Op deze pagina staat verder beschreven hoe je oefening uitgevoerd, opgenomen en gedeeld moeten worden.

Uitvoering van de oefening
Je oefening zal bestaan uit één aaneengesloten filmopname waarin jij persoonlijk te zien bent terwijl je de volgende stappen doorloopt:

  • Je laat zichtbaar je naam en wedstrijdnummer zien.
  • Je gaat duidelijk klaar staan en groet in de richting van de camera.
  • Je doet je oefening.
  • Je groet af.

Omdat er geen controle kan plaatsvinden op de inturntijd of het aantal pogingen, zullen wij hier ook geen limiet op stellen. Zolang je inzending voldoet aan de beschreven eisen mag je meer pogingen doen. Uiteindelijk mag er maximaal 1 inzending per deelnemer per toestel worden aangeleverd. Bij meerdere inzending wordt alleen de eerste gejureerd.

Opname van de oefening
Voor elk toestel (behalve de vloer) geldt dat de oefening vanaf de zijkant wordt opgenomen zonder de opnameapparatuur te verplaatsen (Filmen op een statief is wenselijk, zo niet probeer de camera dan zo stil mogelijk te houden). De deelnemer moet hierbij tijdens de hele oefening volledig in beeld zijn, ook bij het laten zien van het wedstrijdnummer en aan- en afgroeten met uitzondering van de sprong. Bij sprong mag het aangroeten voor de oefening achterwegen gelaten worden en is de turner tijdens de aanloop niet in beeld. Wedstrijdnummers worden op de eerste dag van de wedstrijdweek gedeeld met de besturen van de verenigingen.

Voor alle toestellen geldt dat de opnameapparatuur loodrecht op de bewegingsrichting van de deelnemer geplaatst wordt, met uitzondering van de vloer. De vloeroefening mag beide op een grootte vloer of op een rechte strook gedaan worden, afhankelijk van wat er beschikbaar is. Voor de vloeroefening wordt een vaste positie langs de baan/vloer gekozen waar vandaan de oefening opgenomen wordt, hierbij mag wel met het beeld gedraaid worden. Probeer hierbij wel het beeld zo stabiel mogelijk te houden en rustig te roteren. Klik de link hieronder voor illustraties van de camera posities.

Camera posities

Bestanden aanleveren
De bestanden worden gedeeld doormiddel van een Google Drive en dienen aangeleverd te worden met een standaard bestandsnaam. Dit om te voorkomen dat er tijdens het jureren geen verwarring ontstaat. Zorg ervoor dat de kwaliteit van de filmpjes goed genoeg is maar ga niet in HD filmen, want we hebben maar een beperkte opslagcapaciteit. Rond 720p en 30 fps is perfect. De filmpjes moeten worden opgeslagen als:
Wedstrijdnummer-Niveau-toestel-vereniging-voornaam&achternaam.mp4  
Dus als voorbeeld:
001-D6-Sprong-Pegasus-Peggy de Pega.mp4

De ontvangen inzendingen zullen wij na de laatste dag van de wedstrijdweek delen met juryleden, zodat zij de filmpjes kunnen beoordelen. In het weekend erna zal digitaal de prijsuitreiking worden gedaan en tenslotte deze avond af worden gesloten met online activiteiten en gezelligheid.

Medailles
Zoals gewoonlijk zullen op elk toestel afzonderlijk en voor de meerkamp medailles worden uitgereikt. Alle gewonnen medailles worden per vereniging gebundeld en opgestuurd naar de verenigingen.  De besturen kunnen vervolgens de medailles dan uitgeven aan de gelukkige winnaars.