Houten tumbling verdwijnt en omgekeerde wedstrijddeelname niet meer mogelijk

Airtumbling vervangt houten tumbling

Tijdens de ALV van 6 juni in Enschede is besloten om de houten tumbling tijdens springwedstrijden te vervangen door een airtumbling. Dit is in het kader van blessurepreventie en in navolging van de KNGU. Hoewel de KNGU pas in 2016 met de nieuwe regeling start, gaan wij komend seizoen 2015-2016 de tumbling al vervangen. Tijdens het NSK Springen kunnen jullie dus nóg hoger springen!

Geen omgekeerde wedstrijddeelname meer

Tijdens de ALV werd het punt aangedragen over deelnemers die meedoen bij het andere geslacht. Mannen die vrouwentoestellen turnen en vise versa. De discussie kende twee kanten. Aan de ene kant zijn we studenten en moet een ‘lolletje’ mogelijk zijn. Aan de andere kant is het jammer voor mensen die hard hebben getraind voor de wedstrijd verslagen worden door iemand die niet eens thuishoort in het niveau. Omdat er werd aangegeven dat er studenten waren die er moeite mee hadden dat er omgekeerde wedstrijddeelnemers meededen is er besloten dat we dit niet meer toestaan. Wij vinden wedstrijdplezier belangrijker voor de studenten die serieus binnen hun eigen categorie turnen dan de studenten die voor de lol mee willen doen.

Wij willen de verenigingen er aan herinneren dat het uiteraard toegestaan is om omgekeerde wedstrijden te organiseren!