Promotie- en degradatie seizoen 2015-2016

Afgelopen jaar is er gediscussieerd over een mogelijk promotie- en degradatie systeem om te voorkomen dat turners te lang in hetzelfde niveau blijven steken en dat dezelfde turners steeds op het podium komen. Het NSTB bestuur heeft, samen met een aantal extra personen, gekeken naar verschillende opties om het promotie- en degradatie systeem op te zetten. Er zijn meerdere opties de revue gepasseerd, ieder met haar eigen voor- en nadelen. Echter, geen enkel promotiesysteem bleek ideaal, en alle opties leveren een enorme administratieve rompslomp op.

Eindig je regelmatig hoog in je niveau dan heb je dit niveau blijkbaar al bijna ‘uitgespeeld’ en is het tijd om een volgend niveau te gaan proberen, ook al voldoe je nog niet aan alle eisen. Het is logisch dat je in het volgende niveau achteraan sluit, ook al is dit niet altijd even leuk.

Om deze rompslomp te voorkomen hebben we besloten om wel promotieregels op te stellen, maar niet standaard bij te houden wie er moet promoveren. De meeste turners zullen dit zelf, of op aanraden van anderen al doen. We hebben gekeken naar de uitslagen van afgelopen seizoen. Op basis van de nieuwe promotieregels zouden slechts vier turners in aanmerking komen om (gedwongen) te promoveren. Daarom is besloten om het promotiesysteem te vereenvoudigen.

De verantwoordelijkheid voor het promoveren van turners komt te liggen bij de besturen van de verenigingen. Zij dienen hun eigen leden in de gaten te houden of ze zich inschrijven in het juiste niveau. Het bestuur heeft beter zicht op de persoonlijke situatie van de turner dan de NSTB of bijvoorbeeld een wedstrijdcommissie. Om te voorkomen dat een turner niet naar een hoger niveau wil gaan heeft de ALV alsnog promotieregels opgesteld. Deze kunnen worden gebruikt als stok achter de deur om de turner toch hoger in te schrijven.

Promotie en degradatie regels

  • Promotie naar een hoger niveau: Gekeken over de afgelopen 4 wedstrijden heeft de turner 2 medailles behaalt in zijn of haar niveau.
  • Degradatie naar een lager niveau: De turner dient eerst 2 wedstrijden te turnen in het nieuwe niveau. Eindigt de turner in beide gevallen onderaan dan is het mogelijk om terug te gaan naar het oude niveau. Echter, als de turner in het oude niveau opnieuw het podium bereikt wordt de turner direct weer gepromoveerd naar een hoger niveau.
  • Bezwaar aantekenen tegen zowel promotie als degradatie is mogelijk. Dit kan bij de NSTB.

De promotie en degradatie regels zullen worden gebruikt als richtlijn. Echter, mocht een turner niet naar een hoger niveau willen gaan kunnen deze regels worden gebruikt als argument bij een gedwongen promotie.

Anoniem melden bij de NSTB

Het kan altijd voor blijven komen dat een turner zich niet op het juiste niveau inschrijft, bewust of onbewust. Het is mogelijk om dit te melden bij de NSTB. De NSTB zal de melding toetsen aan de hand van bovenstaande regels en indien nodig actie ondernemen.

Het moet voor iedereen leuk blijven

De regels zijn opgesteld om het turnplezier voor iedereen gelijk te houden. Sommige turners willen wachten totdat ze aan alle eisen van het volgende niveau kunnen voldoen. Eindig je regelmatig hoog in je niveau dan heb je dit niveau blijkbaar al bijna ‘uitgespeeld’ en is het tijd om een volgend niveau te gaan proberen, ook al voldoe je nog niet aan alle eisen. Het is logisch dat je in het volgende niveau achteraan sluit, ook al is dit niet altijd even leuk.

Deze regels zijn opgesteld om de niveaus zo eerlijk mogelijk te verdelen zodat alle turners een eerlijke podiumkans maken. Kijk voor jezelf vast of je in aanmerking komt voor een promotie. Boerenverstand is hierbij het belangrijkste, de nieuwe regels komen op de tweede plaats.

 


Twijfel je of je in het juiste niveau staat ingeschreven? Vraag dit gerust na bij je bestuur of bij de de NSTB.