NSTB Weekend – Laddercompetitie

Beste deelnemers,

Hierbij digitaal alle informatie:

Laddercompetitie regels

NSTB Laddercompetitie

Het doel van het spel is om bovenaan de ladder te eindigen. Elk team kan teams boven zich uitdagen en hierdoor de ladder beklimmen. De uitdagingen worden bedacht door de teams zelf en zijn altijd uniek. Alle uitdagingen worden bijgehouden in het Laddercompetitie-boek. Hier is te zien welke uitdagingen plaats hebben gevonden, en welk team er heeft gewonnen.

 

Algemene regels

 1. De startindeling van de ladder wordt bepaald door de eerste activiteit tijdens het NSTB weekend (foto-spel).
 2. De laddercompetitie start direct na het openingsspel
 3. De laddercompetitie eindigt zondagmorgen om 11:00 uur. Hierna zal de prijsuitreiking plaatsvinden.
 4. Uitdagingen mogen zowel fysiek als intellectueel zijn. Alles is toegestaan, zolang er maar een winnaar uitkomt.
 5. Een uitdaging duurt max. 15 min.
 6. Elk teamlid mag teamleider zijn, dat kan per uitdaging verschillen.
 7. Het is niet toegestaan hetzelfde team direct weer uit te dagen. Hier moet minimaal 30 minuten tussen zitten.
  1. Deze regel vervalt het laatste uur van de laddercompetitie.
 8. De prijs, een heerlijke fles sterke drank, wordt uitgereikt tijdens het NSTC1.

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Uitgedaagde partij
2 x
3 x
4 x x
5 x x
6 x x
7 x x x
8 x x x
9 x x x
10 x x x x
Uitdagende partij

Tabel: Welk team mogen we uitdagen?

Voorbeeld: Als jullie op de 8e plek staan, mogen jullie team 7, 6 en 5 uitdagen.

Uitdagen

 1. Jullie kiezen een team welke hoger op de ladder staat dan jullie zelf (zie bovenstaande tabel).
 2. Jullie bedenken een unieke uitdaging welke door het volledige, danwel deel van het team uitgevoerd kan worden. De uitdaging mag niet eerder hebben plaatsgevonden. Bij twijfel is het laddercompetitie-boek controleren op voorgaande uitdagingen.
 3. De uitgedaagde partij kan kiezen om de uitdaging te accepteren, danwel te weigeren.
  1. Mocht het uitgedaagde team de uitdaging weigeren, dan mag dat alleen met een goede reden (te beoordelen door de scheidsrechter). Het uitgedaagde team moet daarna met een gelijkwaardige tegenuitdaging komen (ook te beoordelen door de scheidsrechter).
  2. Mocht de tegenuitdaging geweigerd worden door de oorspronkelijke uitdager, kiest de scheidsrechter welke van de twee uitdagingen plaats zal vinden.
 4. Beide teamleiders stemmen in met de uitdaging en noteren deze, met teamnaam en tijdstip, in het laddercompetitie-boek. Dit gebeurt altijd onder toezicht van een derde, onafhankelijke persoon in de rol van scheidsrechter (van een ander team, of van de NSTB).
 5. De uitdaging vindt plaats, hieruit volgt een winnaar.
 6. De winnaar wordt genoteerd in het laddercompetitie-boek. Dit wordt ondertekend door beide teamleiders en de derde, onafhankelijke scheidsrechter.
 7. Het winnende team neemt de plek van het verliezende team in op de ladder. De rest van de teams schuiven door naar beneden.
  1. Mocht het uitdagende team verliezen, dan veranderd er niets in de volgorde op de ladder.

 

Voorbeelden uitdagingen

Alles is mogelijk, zolang er aan het eind maar een winnaar uitkomt.

 • Bierestafette
 • De meeste pushups (van het hele team) in een minuut
 • Bouwen van een kaartenhuis
 • Zoveel mogelijk manieren bedenken om een biertje te openen
 • Schatten hoe oud iedereen gemiddeld is (welk team het dichtst bij zit)
 • Elkaar zo lang mogelijk in de ogen staren
 • Juffen
 • Langste handstand
 • Verspringen
 • Estafette (in veel verschillende vormen mogelijk)