Nederlandse Studenten Turn Bond

Welkom op de website van de Nederlandse Studenten Turn Bond (NSTB)!

De NSTB is het overkoepelend orgaan voor de studententurnverenigingen (STV) door het hele land. De voornaamste taak van de NSTB is het organiseren van de communicatie en structuur tussen de tien STV’s.